ΜΑΚΡΑΙΩΝ

ΜΑΚΡΑΙΩΝ

Η ΜΑΚΡΑΙΩΝ είναι μία ανώνυμη εταιρεία η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2007.

Οι κύριες δραστηριότητές της είναι η ίδρυση και λειτουργία σε ολόκληρη την επικράτεια, πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίων.

Επιπλέον, τα πρατήρια παρέχουν υπηρεσίες πλυντηρίου και λιπαντηρίου, καθώς επίσης και εμπορία τυποποιημένων προϊόντων για τον οδηγό και το  αυτοκίνητο.

Η ΜΑΚΡΑΙΩΝ, προκειμένου να επιτύχει υψηλή ποιότητα των προϊόντων που παρέχει, αξιολογεί και επιλέγει με σύνεση τους προμηθευτές των προϊόντων της.

Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, αποκλειστικός προμηθευτής της ΜΑΚΡΑΙΩΝ στον τομέα των καυσίμων, λιπαντικών και συναφών προϊόντων είναι η εταιρεία AVIN OIL ΑΒΕΝΕΠ, εταιρεία που με την μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα των καυσίμων εξασφαλίζει την καλύτερη ποιότητα καυσίμων στους πελάτες της από το 1977 που ιδρύθηκε.

Επίσης διαθέτει εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό ώστε να παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες.

Σημειώνουμε ότι η AVINOIL είναι η μητρική εταιρεία της ΜΑΚΡΑΙΩΝ.

Η ΜΑΚΡΑΙΩΝ δραστηριοποιείται με γνώμονα το σεβασμό προς τις ανάγκες του πελάτη αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.

Όλα τα πρατήρια ΜΑΚΡΑΙΩΝ λειτουργούν με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλέστερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα πρατήρια Μακραίων

Είμαστε δίπλα σας
801.801.1111