801.801.1111 18108
Eπικοινωνήστε μαζί μας για
Άμεση εξυπηρέτηση
 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ποιότητα

Η διοίκηση και όλο το προσωπικό της AVIN δεσμεύεται να λειτουργεί πάντα με τρόπο που να διασφαλίζει την Ποιότητα των προϊόντων που προμηθεύει και των υπηρεσιών που παρέχει τηρώντας απαρέγκλιτα την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Προκειμένου να πετύχει τους στόχους της σε σχέση με την ποιότητα η AVIN:

 • Αναγνωρίζει έγκαιρα και φροντίζει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών της τόσο στην αγορά καυσίμων όσο και στην αγορά λιπαντικών.
 • Τροφοδοτεί με συνέπεια τους πελάτες της αντιμετωπίζοντας κάθε πρόβλημα που προκύπτει.
 • Υποστηρίζει τεχνικά, σε θέματα μηχανολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ασφαλείας, τα πρατήρια καυσίμων που φέρουν το εμπορικό της σήμα, τηρώντας σχολαστικά τις συμφωνίες με τους πελάτες πρατηριούχους.
 • Στηρίζεται στη στενή συνεργασία με την MOTOR OIL HELLAS και τους άλλους προμηθευτές της για τα προϊόντα που προσφέρει.
 • Διατηρεί υψηλού επιπέδου εκπαιδευμένο προσωπικό σε όλες τις θέσεις που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την Ποιότητα η AVIN αναπτύσσει και εφαρμόζει για όλες τις δραστηριότητές της ένα πλήρως τεκμηριωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με την τρέχουσα έκδοση του διεθνούς προτύπου ISO 9001 και μεριμνά ώστε το σύστημα αυτό να γίνεται συνεχώς πιο αποτελεσματικό.

Παράλληλα η ΑVIN εφαρμόζει ένα σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σε συμφωνία με το πρότυπο EN ISO 9001: 2008 στα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια καυσίμων που διαθέτει στα ακόλουθα πεδία εφαρμογής: Ίδρυση, Διαχείριση και Λειτουργία.

Πιστοποιητικό Συστήματος για την Ποιότητα κατά EN ISO 9001:2015
Κατεβάστε το αρχείο
Πιστοποιητικό Συστήματος για την Ποιότητα κατά EN ISO 9001:2008 για τα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια
Κατεβάστε το αρχείο
Αυτοκίνητο σε δρόμο
Περιβάλλον

Η AVIN σεβόμενη τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα εξισορρόπησης μεταξύ των οικονομικών και περιβαλλοντικών στόχων δεσμεύεται για την προστασία του περιβάλλοντος και εφαρμόζει μέτρα για τις πιθανές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της σε αυτό.

Σε αυτό το πλαίσιο εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, στα ιδιολειτουργούμενα πρατήριά της σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015.

Πιστοποιητικό Συστήματος για το Περιβάλλον κατά ISO 14001:2015 για τα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια
Κατεβάστε το αρχείο
Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Η AVIN προσεγγίζει συστηματικά την διαχείριση της Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας (Safety & Security) και Περιβάλλοντος, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την υφιστάμενη νομοθεσία και να εξασφαλίζεται η επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης.

Στοχεύει στρατηγικά στην συνεχή βελτίωση μετρώντας, αξιολογώντας και γνωστοποιώντας την επίτευξη των στόχων της σε όλους τους πιο πάνω τομείς.

Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας

Η AVIN υπογράφει την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας

Η AVIN υπέγραψε για πρώτη φορά την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2011, στα γραφεία του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων παρουσία του Υφυπουργού κου. Σπύρου Βούγια και του κου. Αργύρη Περουλάκη προϊστάμενου Επικοινωνίας για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Εργαζόμενος της AVIN που γράφει σε χαρτί
Εκπαίδευση Οδηγών

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εκπαίδευσης Οδηγών, οι οδηγοί του στόλου της AVIN παρακολουθούν σε ετήσια βάση εκπαιδεύσεις που αφορούν:

 • Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην Αμυντική Οδήγηση, κατά την οποία γίνεται αξιολόγηση και κατάταξή τους σε οδηγούς ΧΑΜΗΛΗΣ, ΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ επικινδυνότητας. Ο στόχος του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι οδηγοί να βρεθούν στη ζώνη ΧΑΜΗΛΗΣ επικινδυνότητας. Εφ’ όσον η αξιολόγηση δείξει ΜΕΤΡΙΑ ή ΥΨΗΛΗ επικινδυνότητα ο οδηγός επανεκπαιδεύεται, ενώ η μη συμμόρφωσή του με τις προδιαγραφές που έχει θεσπίσει η AVINοδηγεί στην απομάκρυνσή του από τη δύναμη του στόλου. Για να γίνει κατανοητή η ευαισθησία μας σε θέματα Ασφάλειας Μεταφορών, σημειώνουμε ότι η παραπάνω κατηγοριοποίηση των οδηγών μας μετά την αξιολόγησή τους, προκύπτει από τη φιλοσοφία της Εταιρείας μας ότι κάθε οδηγός στο δρόμο, επαγγελματίας ή μη, αποτελεί μικρό, μέτριο ή μεγάλο κίνδυνο και σε καμμία περίπτωση δεν χαρακτηρίζεται ‘‘ακίνδυνος’’. Ο άριστος οδηγός, για την AVIN, είναι οδηγός ΧΑΜΗΛΗΣ επικινδυνότητας.
 • Ειδική Εκπαίδευση στο Anti-skid (χειρισμοί για την αποφυγή ολίσθησης του οχήματος) και στο Anti-rollover (χειρισμοί για την αποφυγή ανατροπής του οχήματος), δύο εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις που γίνονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.
 • Εκπαίδευση σε Χημεία καυσίμων, ασφαλή τρόπο Φόρτωσης, Μεταφοράς και Εκφόρτωσης καυσίμων.

Επιπρόσθετα, κάθε υποψήφιος οδηγός για ένταξη στο στόλο της AVIN, εκπαιδεύεται και αξιολογείται με βάση τις παραπάνω τεχνικές οπότε και κρίνεται για την ικανότητά του να μεταφέρει πετρελαιοειδή προϊόντα.