Η Avin Oil κερδίζει το βραβείο GOLD στα φετινά Βραβεία Ασφάλειας

Η Avin Oil κερδίζει το βραβείο GOLD στα φετινά Βραβεία Ασφάλειας για το Πρόγραμμα Οδικών Μεταφορών της.

Σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015, στο ξενοδοχείο Grande Bretagne, η τελετή απονομής των Health & Safety Awards 2015, διοργάνωση που βραβεύει και αναδεικνύει τις καλύτερες πρακτικές στη διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους, από επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς και παρόχους υπηρεσιών.
Στην τελετή παρευρέθηκαν πάνω από 350 υψηλόβαθμα στελέχη των βραβευθέντων επιχειρήσεων, εκπρόσωποι υπουργείων, φορέων και επαγγελματικών συνδέσμων, καθώς και decision makers της αγοράς και δημοσιογράφοι.

Η AVIN βραβεύτηκε με το βραβείο GOLD για την κατηγορία REDUCING OCCUPATIONAL ROAD RISK, δηλαδή για το ολοκληρωμένο πλάνο που υλοποιεί σχετικά με τις οδικές μεταφορές.
Συγκεκριμένα στην AVIN τo Road Transport Plan είναι ένα σύνολο προκειμένου να υπάρχει ο καλύτερος έλεγχος και παρακολούθηση των διαδικασιών και του προϊόντος από τη φόρτωση και την οδική μεταφορά έως και την παράδοση, προκειμένου να διασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες Ασφάλειας και Υγιεινής στην εργασία για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν τακτική θεωρητική εκπαίδευση αλλά και πρακτική εκπαίδευση με ασκήσεις ετοιμότητας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τους οδηγούς και το προσωπικό εγκαταστάσεων και περιοδική επικαιροποίηση διαδικασιών. Ιδιαίτερα χρειάζεται να αναφερθεί ότι το 100% των επαγγελματιών οδηγών μεταφοράς προϊόντος, ΙΧ και ΔΧ, εκπαιδεύονται ετησίως σε εκπαιδευτικά προγράμματα που σκοπό έχουν την επαγρύπνηση, τον αμυντικό τρόπο οδήγησης αλλά και στην πρόβλεψη των πιθανών κινδύνων την στιγμή που πραγματοποιείται η παράδοση των καυσίμων. Εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα έρχονται να συμπληρώσουν και να δώσουν εφόδια όπως πχ η εξάσκηση σε ακραίες οδικές καταστάσεις που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες και το όχημα, (π.χ. το πρόγραμμα anti-skid anti-rollover).
Επιπλέον χρησιμοποιείται σύστημα εντοπισμού των ιδιόκτητων βυτιοφόρων μέσω GPS, με on line καταγραφή, ώστε να ελέγχεται το δρομολόγιο και η αλληλουχία των παραδόσεων. Οι οδηγοί, επιλέγουν οι ίδιοι τη διαδρομή που θα χρησιμοποιήσουν, έχοντας την κατάρτιση και την πληροφόρηση για την επιλογή της ασφαλέστερης δυνατής διαδρομής.
Τέλος, οδηγοί και οχήματα υπόκεινται σε συνεχόμενους ελέγχους που πραγματοποιούνται σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία βάση ανάλογα με το είδος του ελέγχου.

Η AVINOIL μέσω του συγκεκριμένου πλάνου δράσεων και εκπαιδεύσεων έχει καταφέρει να εμφυσήσει στους οδηγούς την κουλτούρα της ευθύνης προς το έργο τους αλλά και το κοινωνικό σύνολο. Οι οδηγοί μαθαίνουν να είναι περισσότερο υπεύθυνοι μέσω της φιλοσοφίας της ασφαλούς εργασιακής συμπεριφοράς που τους έχει εμφυσήσει η εταιρεία.

Τέλος αξίζει να σημειώσουμε ότι η AVIN έχει επιλεγεί για υποστήριξη του προγράμματος των Οδικών Μεταφορών από το πρόγραμμα Ρroteas, το οποίο επιλέγει και επιβραβεύει εταιρίες για τις δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση εκπομπών ρύπων προς το περιβάλλον. Το πρόγραμμα Ρroteas υλοποιείται στα πλαίσια των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης LIFE+ Environment Policy and Governance και έχει διάρκεια 5 χρόνια.

Είμαστε δίπλα σας
801.801.1111