Ανακοίνωση Περίληψης Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης

Ανακοίνωση Περίληψης Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης της εταιρίας με την επωνυμία «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ &ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» σε δύο τμήματα με την απορρόφηση του ενός τμήματος από την υφιστάμενη εταιρία με την επωνυμία «AVINOIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ» και εισφοράς του άλλου τμήματος με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρίας.

Είμαστε δίπλα σας
801.801.1111