Η AVIN εγκαινιάζει τη λειτουργία συστήματος εισροών εκροών στις εγκαταστάσεις της!

Η AVIN εγκαινιάζει τη λειτουργία συστήματος εισροών εκροών στις εγκαταστάσεις της!

Η εγκατάσταση της AVIN στους Αγίους Θεοδώρους είναι η πρώτη στην Ελλάδα που λειτουργεί εφαρμόζοντας σύστημα εισροών-εκροών.

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2014

Η AVIN, πιστή στο όραμά της για παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες της, προχώρησε στην εισαγωγή συστήματος εισροών -εκροών στις εγκαταστάσεις της στους Αγίους Θεοδώρους. Πρόκειται για την πρώτη εγκατάσταση στην Ελλάδα που υιοθετεί τέτοιο σύστημα, το οποίο αποτελείται από ειδικό λογισμικό και εξοπλισμό μέσω των οποίων καταγράφεται σε κάθε δεξαμενή, ανά πάσα στιγμή και με απόλυτη ακρίβεια, η στάθμη, η θερμοκρασία και η πυκνότητα του καυσίμου, ενώ μέσω μετρητών ακριβείας στις νησίδες φόρτωσης καταγράφεται και πιστοποιείται συνεχώς η παραδιδόμενη ποσότητα καυσίμων.

Το σύστημα εισροών-εκροών αποθηκεύει όλα τα στοιχεία φορτώσεων (ποσότητες, θερμοκρασίες κλπ.) σε ειδικά ηλεκτρονικά μέσα τα οποία ανά πάσα στιγμή μπορούν να ελεγχθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Η πρωτιά αυτή της AVIN, επισφραγίζει την πολιτική της εταιρείας για απόλυτο έλεγχο σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας των καυσίμων, από την εγκατάσταση μέχρι και τον τελικό καταναλωτή. Με την εφαρμογή του συστήματος εισροών-εκροών στην εγκατάσταση των Αγίων Θεοδώρων, τη μεταφορά των καυσίμων σε σφραγισμένα και εξοπλισμένα με GPS βυτία, αλλά και την πλήρη λειτουργία του συστήματος εισροών-εκροών σε όλα τα πρατήρια, η AVIN είναι σε θέση να διασφαλίζει ότι ο πελάτης στα πρατήριά της παίρνει ακριβώς την ποσότητα που πληρώνει.

Η AVIN προχώρησε σε αυτήν την επένδυση ενάμιση χρόνο πριν από αυτό που ορίζει ο νόμος κάνοντας πράξη την πάγια δέσμευσή της για πλήρη ποσοτική και ποιοτική διασφάλιση του πελάτη. Με την εισαγωγή του συστήματος αυτού στις εγκαταστάσεις της κλείνει ο κύκλος ελέγχου από τη δεξαμενή μέχρι και την αντλία. Έτσι, η Εταιρεία διασφαλίζει ότι ο πελάτης που έρχεται στην AVIN είναι απολύτως βέβαιος για το προϊόν που παίρνει.

Με σεβασμό στους καταναλωτές και τους συνεργάτες της, η AVIΝ εγγυάται έμπρακτα ποσοτικά σωστό και ποιοτικά κορυφαίο προϊόν, από το διυλιστήριο έως και τον τελικό του προορισμό.

Είμαστε δίπλα σας
801.801.1111