Αμόλυβδη Βενζίνη Best Value 95

Αμόλυβδη Βενζίνη Best Value 95

Το τμήμα Ποιοτικού & Ποσοτικού Ελέγχου Πρατηρίων της AVIN διενεργεί εντατικούς ελέγχους ποιότητας και ποσότητας καυσίμων, σε κάθε πρατήριο που φέρει το σήμα AVIN. Από το 2012, οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται καθημερινά από το εξειδικευμένο προσωπικό του τμήματος Ποιοτικού και Ποσοτικού Ελέγχου, με κύριο σκοπό να σας εξασφαλίζουν κάθε στιγμή κορυφαίας ποιότητας καύσιμα στη σωστή πάντα ποσότητα.

Μια αμόλυβδη με ξεκάθαρα πλεονεκτήματα!

Η νέα αμόλυβδη Best Value 95 περιέχει ειδικά πρόσθετα τελευταίας γενιάς, τα οποία προσφέρουν τις παρακάτω ιδιότητες:

  • Οικονομία στη κατανάλωση καυσίμου έως και 4%
  • Προηγμένη τεχνολογία καθαρισμού των βαλβίδων από τα πρώτα γεμίσματα
  • Μείωση των τριβών στον κινητήρα
  • Αποτελεσματική προστασία από τη διάβρωση
  • Μειωμένες εκπομπές ρύπων

*Εως 4% οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου σε σχέση με την απλή βενζίνη 95 οκτανίων χωρίς πρόσθετα, βάσει μετρήσεων από πιστοποιημένα εργαστήρια του εξωτερικού.

Είμαστε δίπλα σας
801.801.1111