Οδηγοί Βυτιοφόρων

Η εταιρεία Avin Oil Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π., μέλος του group Motor Oil Hellas, αναζητά οδηγούς βυτιοφόρου στην Αττική (κωδ. AVAT) και στη Θεσσαλονίκη (κωδ. AVTH) για την περίοδο διανομής πετρελαίου θέρμανσης.

Ρόλος:

Η διανομή πετρελαίου θέρμανσης.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
  • Επαγγελματικό δίπλωμα Γ' κατηγορίας
  • Πιστοποιητικό ADR (πιστοποιητικό μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων)
  • Ψηφιακό Ταχογράφο

Επιθυμητά προσόντα:

  • Επαγγελματικό δίπλωμα Ε' κατηγορίας

Προσφέρονται:

  • Συνεχής εκπαίδευση
  • Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης
  • Δυναμικό, σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα εδώ, επιλέγοντας απαραιτήτως για την περιοχή της Αττικής τον κωδικό AVAT και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης τον κωδικό AVTH.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Είμαστε δίπλα σας
801.801.1111