Διοικητικό Συμβούλιο

Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης: Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Κ. Θωμαΐδης: Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Νικόλαος Θ. Βαρδινογιάννης: Μέλος του Δ.Σ.

Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης: Μέλος του Δ.Σ.

Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης: Μέλος του Δ.Σ.

Πέτρος Τ. Τζαννετάκης: Μέλος του Δ.Σ.

Θεοφάνης Χ. Βουτσαράς: Μέλος του Δ.Σ.

Χριστόδουλος Δ. Βασιλακάκης: Μέλος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Ν. Θανόπουλος: Μέλος του Δ.Σ.

Είμαστε δίπλα σας
801.801.1111