Διοικητικό Συμβούλιο

Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Βασίλειος Κ. Σεραφειμάκης: Α' Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Κ. Θωμαϊδης: Β' Αντιπρόεδρος

Νικόλαος Θ. Βαρδινογιάννης: Μέλος

Γεώργιος Π. Αλεξανδρίδης: Μέλος

Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης: Μέλος

Πέτρος Τ. Τζαννετάκης: Μέλος

Θεοφάνης Χ. Βουτσαράς: Μέλος

Τόλης Δ. Βασιλακάκης: Μέλος

Είμαστε δίπλα σας
801.801.1111