Εκπαίδευση Οδηγών

Στα πλαίσια του Προγράμματος Εκπαίδευσης Οδηγών, οι οδηγοί του στόλου της AVIN παρακολουθούν σε ετήσια βάση εκπαιδεύσεις που αφορούν:

  • Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην Αμυντική Οδήγηση, κατά την οποία γίνεται αξιολόγηση και κατάταξή τους σε οδηγούς ΧΑΜΗΛΗΣ, ΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ επικινδυνότητας. Ο στόχος του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι οδηγοί να βρεθούν στη ζώνη ΧΑΜΗΛΗΣ επικινδυνότητας. Εφ’ όσον η αξιολόγηση δείξει ΜΕΤΡΙΑ ή ΥΨΗΛΗ επικινδυνότητα ο οδηγός επανεκπαιδεύεται, ενώ η μη συμμόρφωσή του με τις προδιαγραφές που έχει θεσπίσει η Avin οδηγεί στην απομάκρυνσή του από τη δύναμη του στόλου. Για να γίνει κατανοητή η ευαισθησία μας σε θέματα Ασφάλειας Μεταφορών, σημειώνουμε ότι η παραπάνω κατηγοριοποίηση των οδηγών μας μετά την αξιολόγησή τους, προκύπτει από τη φιλοσοφία της Εταιρείας μας ότι κάθε οδηγός στο δρόμο, επαγγελματίας ή μη, αποτελεί μικρό, μέτριο ή μεγάλο κίνδυνο και σε καμμία περίπτωση δεν χαρακτηρίζεται ‘‘ακίνδυνος’’. Ο άριστος οδηγός, για την Avin, είναι οδηγός ΧΑΜΗΛΗΣ επικινδυνότητας.
  • Ειδική Εκπαίδευση στο Anti-skid (χειρισμοί για την αποφυγή ολίσθησης του οχήματος) και στο Anti-rollover (χειρισμοί για την αποφυγή ανατροπής του οχήματος), δύο εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις που γίνονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.
  • Εκπαίδευση σε Χημεία καυσίμων, ασφαλή τρόπο Φόρτωσης, Μεταφοράς και Εκφόρτωσης καυσίμων.

Επιπρόσθετα, κάθε υποψήφιος οδηγός για ένταξη στο στόλο της Avin, εκπαιδεύεται και αξιολογείται με βάση τις παραπάνω τεχνικές οπότε και κρίνεται για την ικανότητά του να μεταφέρει πετρελαιοειδή προϊόντα.

Είμαστε δίπλα σας
801.801.1111