Εξαγωγές

H AVINOIL δραστηριοποιείται στον τομέα των εξαγωγών πετρελαιοειδών σε γειτονικές βαλκανικές χώρες, σε χώρες της Μεσογείου και άλλους προορισμούς, κυρίως με προϊόντα που παράγονται από το τεχνολογικά προηγμένο Διυλιστήριο της Motor Oil Hellas.

Η εξαιρετική ποιότητα των εξαγόμενων προϊόντων, οι υψηλής προστιθέμενης αξίας παρεχόμενες υπηρεσίες και φυσικά οι προσιτές τιμές, έχουν αναδείξει την AVINOIL ώς έναν από τους πλέον αξιόπιστους και ανταγωνιστικούς εξαγωγείς στην περιοχή.

Τα κυριότερα προϊόντα που εξάγονται σήμερα είναι υγρέρια, βενζίνες, πετρέλαια, αεροπορικά καύσιμα, μαζούτ, άσφαλτος, βασικά ορυκτέλαια και τελικά λιπαντικά.

Είμαστε δίπλα σας
801.801.1111