Ασφάλεια & Περιβάλλον

Ασφάλεια & Περιβάλλον

Κάθε δραστηριότητα και προϊόν της AVIN έχει πάντα ως επίκεντρο το σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Με σκοπό να διαθέσει με ασφάλεια και αξιοπιστία τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της στον τελικό καταναλωτή, η AVIN έχει αναπτύξει και ακολουθεί με συνέπεια μία σειρά από διαδικασίες που συνθέτουν την «Πολιτική Υγιεινής, Ασφάλειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος» της εταιρίας.

Λειτουργώντας πάντα σύμφωνα με κανονισμούς και κώδικες που υπαγορεύονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, η AVIN δημιουργεί και εφαρμόζει συνεχώς όλες τις σύγχρονες μεθόδους για την επίτευξη της μέγιστης ασφάλειας, την αποφυγή ατυχημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η συνεχής εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής, Ασφάλειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος έχει ως αποτέλεσμα η AVIN να αποτελεί μία από τις ασφαλέστερες εταιρίες στον κλάδο της.

Η δέσμευση για παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, με σεβασμό στον άνθρωπο και φιλικά προς το περιβάλλον, σφραγίζει το παρόν και εγγυάται ένα ακόμα πιο σίγουρο μέλλον.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και συνεχή δέσμευση στις αξίες και στις αρχές μας, συνεχίζουμε να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο.

Είμαστε δίπλα σας
801.801.1111